អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥-២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កសស បន្ធូរបន្ថយ​រយៈពេល​ស្តុកកុងតឺន័រ
២. កម្ពុជាចម្រាញ់រ៉ែមាស បាន៥២២គីឡូក្រាម ក្រោយប្រតិបត្ដិការ៣ខែ នៅតំបន់អូរខ្វាវ ខេត្តមណ្ឌលគិរី
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Bình Phước unveils investment incentives as it seeks to revive economy
២. HCM City businesses eager to resume, but regulation, worker availability worries linger
៣. Proportion of China’s international trade in GDP to drop to around 25% in next decade: economist
៤. UK to offer 10,500 post-Brexit visas to counter growing worker crisis

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin