អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនិយោជិត ក្នុងវិស័យកាត់ដេរចំនួន២ដុល្លារថែមទៀត សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ដែលធ្វើឱ្យប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុតឡើងដល់១៩៤ដុល្លារ​
២. ក្រុមសហជីពតំណាងឲ្យក្រុមកម្មករជាង ៥០ម៉ឺននាក់ ចេញញត្តិគាំទ្រ សម្រាប់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល ១៩៤ដុល្លារ
៣. ក្រសួងការងារ នឹងដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនូវរបបស្វ័យប្រកាសអធិការកិច្ចការងារតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម សម្រាប់រោងចក្រ កាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងកាបូប
៤. ក្រសួងការងារ តម្រូវឱ្យធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ១៩លើ កម្មករនិយោជិត ក្រោយឈប់សម្រាកបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ, កម្មករណាដែលមិនធ្វើតេស្ត ថៅកែអាចបញ្ឈប់ការងារបាន​
៥. World Bank ព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា កើនឡើង២.២% សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ និង ៤.៥% នៅឆ្នាំ២០២២
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. MoIT helps businesses to prepare for RCEP
២. Goldman cuts China’s growth forecasts, citing power crunch as ‘yet another growth shock’
៣. World Bank cuts Thai GDP growth outlook to 1% this year

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin