អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១​ ​ខែ​កក្កដា​២០២២​ ​បុគ្គលិក​វិ​ស័​យ​ឯកជន​ ​ទទួល​ប្រាក់​ចូល​និវត្ត​ន៍​ដូច​មន្ត្រី​ក្របខណ្ឌ​រដ្ឋ
២. ក្រសួងជំរុញការពង្រឹងវិធានការសុវត្ថិភាពការងារ
៣. ការធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​នៅ​កម្ពុជា​​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២១ មានតម្លៃ​ប្រមាណ​ជាង $៩៧០​ លាន​
៤. ចិនបន្ត«ចាប់ដៃកម្ពុជាពង្រឹងទំនាក់ទំង»លើគ្រប់វិស័យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam targets 7% GDP growth this year: Minister
2. Laos Inflation Reaches 22-year High at 23.6%
3. Malaysia central bank to hike rates again in July and September
4. Sri Lanka energy minister warns petrol stocks about to run dry

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃ ប.ស.ស. នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទនេះ បានបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០២០ របស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស.)

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin