អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១​ ​ខែ​កក្កដា​២០២២​ ​បុគ្គលិក​វិ​ស័​យ​ឯកជន​ ​ទទួល​ប្រាក់​ចូល​និវត្ត​ន៍​ដូច​មន្ត្រី​ក្របខណ្ឌ​រដ្ឋ
២. ក្រសួងជំរុញការពង្រឹងវិធានការសុវត្ថិភាពការងារ
៣. ការធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​នៅ​កម្ពុជា​​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២១ មានតម្លៃ​ប្រមាណ​ជាង $៩៧០​ លាន​
៤. ចិនបន្ត«ចាប់ដៃកម្ពុជាពង្រឹងទំនាក់ទំង»លើគ្រប់វិស័យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam targets 7% GDP growth this year: Minister
2. Laos Inflation Reaches 22-year High at 23.6%
3. Malaysia central bank to hike rates again in July and September
4. Sri Lanka energy minister warns petrol stocks about to run dry

Related posts

សិក្ខាសាលាស្តីពី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin