អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ឥណ្ឌូនេស៊ី ឆ្លៀតជួបគ្នានៅ
អាមេរិកពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម
២. ចំណូល​ពី​ការនាំចេញ​កៅស៊ូ និង​ផលិតផល​ពី​កៅស៊ូ​មាន​ជិត $១៥០ ​លាន
៣. កម្ពុជា ជំរុញពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសជិតខាង
៤. ហ្គ្រីន ស៊ី វិនិយោគ ៧០ លានដុល្លារលើដំណាំស្វាយ ដើម្បីនាំចេញទៅចិន
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. HR Ministry: Employers with fewer than five workers given minimum wage exemption till year’s end
2. Indonesia central bank governor sees 2022 loan growth at 7%-9%
3. California expected to increase minimum wage to $15.50 per hour
4. Recession fears grow as rising prices hit spending

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin