អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ធុរកិច្ចជនកម្ពុជា និងកូរ៉េខាងត្បូង កំពុងសិក្សានិតិវិធីនាំចេញចេកស្រស់ពីកម្ពុជាទៅទីផ្សារកូរ៉េខាងត្បូង ក្នុងឆ្នាំនេះ
២. ឆែក​នឹង​ផ្តល់ជំនួយ​បច្ចេកទេស​​ ជំរុញ​វិស័យ​កសិកម្ម​នៅ​កម្ពុជា
៣. ADB បានផ្តល់ជំនួយ និងកម្ចីមកកម្ពុជាប្រមាណ $៤,២ពាន់ ត្រឹមឆ្នាំ២០២១
៤. ការសាងសង់​រោងចក្រ​ថាមពល​បែប​ QIP​ នឹង​បញ្ចប់​តាម​ផែនការ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam’s minimum wage hike aimed at protecting lower paid workers
2. Inflation heads industry agenda
3. Indonesia April inflation at highest since 2017
4.​​ ASEAN remains China’s No.1 trade partner from Jan to Apr, accounting for 14.6% of total trade

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin