អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋសភាកូរ៉េផ្តល់សច្ចាប័ន លើកិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA) ជាមួយកម្ពុជារួចរាល់ហើយ
២. World Bank ព្យាករណ៍ដំឡើងអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពី ៤.៥% កើនដល់ ៤.៨% នៅឆ្នាំ២០២២
៣. ពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជាឡើងកើនដល់ ៧,៧ពាន់លានដុល្លារ
៤. រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍៖ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវសរុបជាង១លាន២សែននាក់ នាឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ៣ថ្ងៃ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Garment, textile, footwear industries face declining in orders
2. World Bank forecasts Thai GDP Growth at 3.1% this year
3. World Bank cuts 2022 East Asia growth outlook, cites China slowdown
4. Bank will ‘not hesitate’ to raise interest rates after pound’s fall

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin