អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋសភាកូរ៉េផ្តល់សច្ចាប័ន លើកិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA) ជាមួយកម្ពុជារួចរាល់ហើយ
២. World Bank ព្យាករណ៍ដំឡើងអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពី ៤.៥% កើនដល់ ៤.៨% នៅឆ្នាំ២០២២
៣. ពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជាឡើងកើនដល់ ៧,៧ពាន់លានដុល្លារ
៤. រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍៖ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវសរុបជាង១លាន២សែននាក់ នាឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ៣ថ្ងៃ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Garment, textile, footwear industries face declining in orders
2. World Bank forecasts Thai GDP Growth at 3.1% this year
3. World Bank cuts 2022 East Asia growth outlook, cites China slowdown
4. Bank will ‘not hesitate’ to raise interest rates after pound’s fall

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin