អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១.ចំណូល​ពី​ការនាំចេញ​ផលិតផល​ស្បែកជើង​មាន​ប្រមាណ ១,៣ ​ពាន់​លាន​ដុល្លារ
២. ADBព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនឡើង៥,៣%នៅឆ្នាំនេះនិង៦,៥%នៅឆ្នាំ២០២៣
៣. ធនាគារពិភពលោកថា RCEP និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីនឹងជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
៤.នាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពាវនាវ​ឱ្យ​​បង្កើន​គុណភាពផលិតផល​ក្នុងស្រុក
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. World Bank lowers Vietnam growth forecast to 5.3%
2. Bangladesh exports rise 54.82% year-on-year in March
3. Asia faces three big economic shocks: War in Ukraine, China and the Fed
4. Inflation is a bigger threat to some Americans. Here’s why

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៦-០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin