អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖

១. ចំណូល​ពន្ធដារ​រយៈពេល ៤ ​ខែ នឹង​អាច​សម្រេចបាន​ ៥០% នៃ​ច្បាប់​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឆ្នាំ​ ២០២២

២. រយៈពេល​ជិត ៤ ​ខែ កម្ពុជា​នាំចេញ​កសិផល​ជាង ៤ ​លាន​តោន
៣. ទំនិញឆ្លងកាត់កំពង់ផែស្វយ័តកើនឡើង១៩%ក្នុងរយៈពេល ៣ខែ ដើមឆ្នាំ ២០២២
៤. រដ្ឋ​សម្រេច​បន្ត​លើកលែង​ពន្ធ​ប្រថាប់ត្រា​លំនៅឋាន​តម្លៃ​ទាប
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Thailand unlikely to implement blanket minimum wage
2. VN businesses struggle to import intermediate goods from China amid COVID lockdown
3. China’s PMI likely to show steeper factory activity decline in April
4. US economy contracts as Ukraine war hits trade

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin