អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ដាក់ CV ភ្លាម សម្ភាសភ្លាម ពីក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន១០ ជាមួយឱកាសការងារជិត ១៥០០កន្លែង
២. ការ​នាំ​ចេញ​របស់កម្ពុជា ​ខែមករា​ ដល់​ឧសភា កើនឡើ​ង៣៤​% ​
៣. ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា​កើនឡើង​ជិត​ ២០​%​​​​ រយៈពេល ​៥​ខែ
៤. ការ​នាំចេញ​ផលិតផល​ស្បែក​ជើង​ក្នុង​រយៈពេល ៥ ​ខែ​ មាន​តម្លៃ​ជាង $៧០០ ​លាន
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. 6,500 workers with disabilities legally paid less than minimum wage last year
2. Indonesia’s trade surplus seen down in May as exports fall
3. Sri Lanka gives public workers extra day off to grow food
4. Why is inflation in US higher than elsewhere?

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin