អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការវិនិយោគ​ចម្ការចេក​ ដើម្បី​នាំ​ផ្លែ​ចេក​ទៅ​លក់​នៅក្រៅ​ប្រទេស​របស់​ក្រុមហ៊ុន Longmate កំពុង​ចូលរួម​លើកស្ទួយ​ជីវភាព​កសិករ
២.ចំណូលគយនៅក្នុងត្រីមាស ទី ១ មានចំនួនជិត ៦០០ លានដុល្លារធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួច
៣.ក្រុមហ៊ុន​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិច​ត្រូនិក​ជាង ២០ បាន​ចុះបញ្ជី​រួចរាល់
៤.អ្នកដំណើការតាមផ្លូវអាកាសកើនឡើងជិតមួយម៉ឺននាក់ក្នុងមួយខែ ក្រោយរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រួលលក្ខខណ្ឌចេញចូលកម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. PM outlines top priorities amid increasing inflation
2. Pakistan’s new government facing severe economic challenges, aide says
3. ASEAN regains status as China’s largest trading partner in Q1, as RCEP boosts cooperation
4. U.S. inflation surges 8.5 pct in March, hitting fresh four-decade high

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin