អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១.ការនាំចេញ​ដូងប្រេង​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី​១ មាន​ចំនួន ១,១ ​ម៉ឺន​តោន
២.វៀតណាម​ប្រកាស​កូតា​ពន្ធ​នាំចូល​អង្ករនិង​ថ្នាំជក់​ស្ងួត​ពី​កម្ពុជា
៣.លោក ងួន ឡាយ៖ទីផ្សារម្រេចកំពតក្នុងឆ្នាំ២០២២អាចនឹងល្អប្រសើរជាងឆ្នាំ២០២១
៤.Kingdom’s January-February exports to US jump 53%
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Singapore’s unemployment rate continues fall to pre-pandemic levels
2. Update: China’s PPI up 8.3 percent in March
3. UK economic growth slows in February
4. War set to cut Ukraine’s economy by almost half

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២-១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin