អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ស្អែកនេះ ក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន១៨ ប្រកាសផ្តល់ឱកាសការងារជាង ៣ពាន់កន្លែង ក្នុងវេទិកាការងាររបស់ NEA
២. ការនាំចេញកម្ពុជា មានទឹកប្រាក់ ៣ ៥៩៥លានដុល្លារ កើន២១% នៅរយៈពេល ២ខែដំបូង
៣. ចេក​ស្រស់​ជាង១០ម៉ឺន​តោន​ត្រូវបាន​នាំចេញ​នៅក្នុង​ត្រីមាស​ទី​ ១
៤.ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​-​ថៃ​​កើន​ដល់​១​,​៣​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​​ត្រឹមតែ​ពីរ​ខែ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Thai government urged to extend public subsidies
2. Upgraded China-New Zealand FTA formally takes effective
3. Oil rises from 3-week low as supply concerns linger
4. Energy strategy: UK plans eight new nuclear reactors to boost production

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ព័ត៌មានជាតិ៖

Admin