អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩-២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១.យល់ដឹងពីជំនួញ៖ អ្នកជំនាញកសិកម្ម អំពាវនាវឲ្យអ្នករកស៊ីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ ផលិតទឹកស៊ីរ៉ូស្វាយ និងដំណាប់ស្វាយ២.លោក ស៊ី សន្យាពង្រឹង «ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី និងបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរ» ជាមួយកម្ពុជា
៣.សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារំពឹងថា កំណើនអ្នកវិនិយោគិនបរទេសវិលមកកម្ពុជា នឹងមានចំនួនខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ
៤.ជំងឺរាតត្បាត ​ជំរុញ​ឱ្យ​មានការ​រីក​លូតលាស់​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៃ​ការ​ទូទាត់​តាម​ទូរស័ព្ទ​នៅ​កម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Tourism ministry to aid stranded tourists
2. Saudi Arabia is China’s top crude supplier again as Russian oil falls 9%
3. India’s oil imports from US to rise, amid criticism for Russian purchases
4. Inflation is everywhere. Except your cell phone bill

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩-១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin