អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩-២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១.យល់ដឹងពីជំនួញ៖ អ្នកជំនាញកសិកម្ម អំពាវនាវឲ្យអ្នករកស៊ីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ ផលិតទឹកស៊ីរ៉ូស្វាយ និងដំណាប់ស្វាយ២.លោក ស៊ី សន្យាពង្រឹង «ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី និងបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរ» ជាមួយកម្ពុជា
៣.សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារំពឹងថា កំណើនអ្នកវិនិយោគិនបរទេសវិលមកកម្ពុជា នឹងមានចំនួនខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ
៤.ជំងឺរាតត្បាត ​ជំរុញ​ឱ្យ​មានការ​រីក​លូតលាស់​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៃ​ការ​ទូទាត់​តាម​ទូរស័ព្ទ​នៅ​កម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Tourism ministry to aid stranded tourists
2. Saudi Arabia is China’s top crude supplier again as Russian oil falls 9%
3. India’s oil imports from US to rise, amid criticism for Russian purchases
4. Inflation is everywhere. Except your cell phone bill

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin