អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សេវាទូទាត់តាមទូរស័ព្ទចំនួន ៦៩ បានធ្វើអោយប្រតិបត្តិការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទរបស់កម្ពុជាឈានដល់ទៅ ១១៣.៦៧ ពាន់លានដុល្លារ
២. រដ្ឋាភិបាល​យល់ព្រម​ឱ្យ Royal Group សហការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​​ប្រទេស​ចិន​លើ​គម្រោង​វារីអគ្គិសនី
៣. រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​ជំរុញ​លើ​កិច្ចការ​ផលិតផល​ហាឡាល
៤. អភិបាលរដ្ឋ​ម៉ា​ឡា​កា សន្យា​នឹង​លើកទឹកចិត្ត​វិនិយោគិន​ម៉ាឡេស៊ី ឱ្យ​ចូលមក​បណ្តាក់ទុន​នៅ​កម្ពុជា​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Panel to mull wage hike proposal
2. Miti: Singapore-Malaysia’s full resumption of travel will contribute to GDP growth projections of 5.5-6.5pc
3. Singapore’s manufacturing output jumps 17.6% in February, highest in 8 months
4. India’s urban unemployment rate falls to 9.8% in July-September 2021

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧-៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin