អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ទំហំពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា-សហភាព​អឺរ៉ុប​បាន​កើន​ឡើង ៤,៦% ​ដល់ ៤,៩៨ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន
២. កម្ពុជា​ក្នុងនាម​ប្រធាន​ប្តូរ​វេន​អាស៊ាន ​នឹង​ព​ន្លឿ​ន​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី AANZFTA
៣. ការដឹកអង្ករកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហា«កង្វះទូកុងតឺន័រ និង តម្លៃថ្លៃ»
៤. Cambodia exports footwear to China under RCEP
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Indonesia’s Jokowi warns of inflation risk from Ukraine crisis
2. Chinese Premier explains 5.5% GDP growth target, says high-level stability means improvement
3. Japan Feb consumer prices to rise at the fastest pace in 2 years on energy spike – Reuters Poll
4. Rising fuel and food costs push US inflation to 7.9%

Related posts

កិច្ចសម្ភាសការងារប្រចាំខែ

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin