អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១.រោងចក្រ​ផលិត​ដែក ​ដំបូង​ចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ​នៅ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
២.កសិករ​ជាង​​ ២០០ ​គ្រួសារ​ នឹង​លក់​ម្រេច​កំពត​ដោយផ្ទាល់​ទៅ​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស
៣.កម្ពុជា និង សារជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ បង្កើនយន្តការសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម
៤. Kingdom exports to US surge around 46% in January
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Industries confidence drops for the first time in 6 months
2. Malaysia could spend $6.7bn in oil subsidies in 2022
3. China’s independent refiner’s eye output cuts as crude price surge hurts profits
4. War in Ukraine: Oil prices plunge as UAE supports supply boost

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នំា២០២១

Admin