អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ប្រទេសចិនគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP
២. ​កម្ពុជា​នាំចេញ​ជ័រកៅស៊ូ និង​ឈើ​កៅស៊ូរយៈពេល ៨ខែ​ មាន​តម្លៃ​ជាង $៣០៤ ​លាន
៣. SME Global Finance ដឹកនាំ​សមាជិក​មក​សិក្សា​ពី SME នៅ​កម្ពុជា
៤. សមិទ្ធផល​សេដ្ឋកិច្ច​អាទិភាព​ (PEDs)​ ទាំង១៩ ​នឹង​ត្រូវ​បញ្ចប់​ក្នុងឆ្នាំនេះ ដោយ​មាន​ការគាំទ្រ​យ៉ាងខ្លាំង​ពី​បណ្ដា​រដ្ឋ​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. MIDF Research raises Malaysia’s 2022 exports, imports growth projection
2. China electronic information manufacturing industry maintains expansion
3. Japan’s CPI rises 2.8% year on year in August: government

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin