អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ២ខែដំបូង កម្ពុជានាំអង្ករចេញចំនួន១០ម៉ឺនតោន និងស្រូវជាង៦៤ម៉ឺនតោន គិតជាទឹកប្រាក់សរុបជាង ២១៤.៥៦លានដុល្លារ
២. កម្ពុជា​កំពុង​ពន្លឿន​គោលនយោបាយ​ជាតិ​ស្តីពី​ស្វាយចន្ទី
៣. រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញសហការជាមួយជប៉ុន សង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតនៅក្រុងតាខ្មៅមានតម្លៃជាង ៣០លានដុល្លារ
៤. ក្រម​ប្រតិបត្តិ​វិស័យ​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ត្រូវបាន​ដាក់ឱ្យអនុវត្ត
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Economy hit by war fallout
2. Chinese exports, imports beat expectations in Jan-Feb
3. Sri Lanka to switch off street lamps amidst power crisis
4. Uniqlo defends decision to stay open in Russia

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៩-១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin