អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ២ខែដំបូង កម្ពុជានាំអង្ករចេញចំនួន១០ម៉ឺនតោន និងស្រូវជាង៦៤ម៉ឺនតោន គិតជាទឹកប្រាក់សរុបជាង ២១៤.៥៦លានដុល្លារ
២. កម្ពុជា​កំពុង​ពន្លឿន​គោលនយោបាយ​ជាតិ​ស្តីពី​ស្វាយចន្ទី
៣. រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញសហការជាមួយជប៉ុន សង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតនៅក្រុងតាខ្មៅមានតម្លៃជាង ៣០លានដុល្លារ
៤. ក្រម​ប្រតិបត្តិ​វិស័យ​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ត្រូវបាន​ដាក់ឱ្យអនុវត្ត
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Economy hit by war fallout
2. Chinese exports, imports beat expectations in Jan-Feb
3. Sri Lanka to switch off street lamps amidst power crisis
4. Uniqlo defends decision to stay open in Russia

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin