អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ខែដំបូងឆ្នាំនេះ កម្ពុជាទទួលចំណូលជាង៥៤លានដុល្លារ ពីការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ
២. គ្រាប់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជា នឹងត្រូវយកទៅដាក់តាំងបង្ហាញក្នុងពិព័រណ៍
ម្ហូបអាហារកម្រិតពិភពលោកនៅជប៉ុន នៅខែក្រោយនេះ
៣. Govt focusing on social spending, plans to return to pre-Covid growth
៤. Cambodia and Japan hold high-level talks to explore investment opportunities
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. GDP up 1.8% in Q4 of 2021, stronger than expected
2. Japan’s record US$940 billion budget set for parliament approval in March
3. Sri Lanka seeks $35 million to pay for urgent diesel imports
4. Here’s what workers really want from their employers

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួលចំលើថ្ងៃអាទិត្យ

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin