អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ ស្នើធនាគារពិភពលោកពង្រឹងគុណភាព TVET ឱ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារ
២. រាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញថវិកាបន្ថែម១០០លានដុល្លារ ដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្ម និងសហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម
៣. កម្ពុជា​ត្រៀមលក្ខណៈ​ជាច្រើន​ ដើម្បី​ចាប់យក​ឱកាស​ថ្មីៗ
៤. កូរ៉េ​សន្យា​ជំរុញ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​ជាមួយ​កម្ពុជា​ឱ្យ​ឆាប់​ចូល​ជា​ធរមាន
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. More Potential for Thailand-Bangladesh cooperation
2. India’s Jan WPI inflation in double digits for 10th month
3. Why the Ambassador Bridge is crucial to two nations’ economies
4. Big banks fund new oil and gas despite net zero pledges

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១-២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin