អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧-៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រោងចក្របង្គុំ និងតម្លើងរថយន្ត Ford នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រគរនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្ម
២. មន្ដ្រីជំនាញមានសុទិដ្ឋិនិយមថា ការនាំចេញត្រីប្រាកម្ពុជាទៅ​ចិន នឹងសម្រេចតាមផែនការ នៅឆ្នាំ២០២២នេះ
៣. កំពង់ផែភ្នំពេញ ព្រមព្រៀងឲ្យមានការវិនិយោគ ឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញត្រជាក់ លើផ្ទៃដីទំហំ១២,៣៨០ម៉ែត្រការ៉េ
៤. Footwear and travel goods factories need more labour force to drive production chain
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Vietnam truck jam as China tightens import rules for COVID-19
២. Pig exports chopped as prices keep soaring
៣. China’s foreign exchange reserves reach $3.25 trillion, hitting 6-year high

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin