អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧-៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការឈ្នះលើកូវីដ១៩ ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា កើនក្នុងរង្វង់៥.៥% នៅឆ្នាំ២០២២ និងរំពឹងសម្រេចបាន ៦.៦%​ នៅឆ្នាំនេះ
២.​ កម្ពុជាបន្ត​អនុគ្រោះ​បង់ប្រាក់​រំដោះពន្ធ​ប្រចាំ​ខែ សម្រាប់​ឧស្សាហកម្ម​ផ្នែក​វាយនភណ្ឌ​កាត់ដេរ​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ២០២៥
៣. លំហូ​រ​ចូល​វិនិយោគ​​ពី​បរទេស​ ​មក​កម្ពុជា​កើន​ ​៧​,​៧​% ​​ឆ្នាំ​២​០​២​២
៤. ការធ្លាក់ចុះតម្លៃដឹកជញ្ជូន និងការបើកប្រទេសចិនឡើងវិញ ជាឱកាសជំរុញការនាំចេញកសិផលកម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Economy to grow at 7.2% in 2023: Standard Chartered
2. China to make monetary policy more targeted, effective: senior official
3. Pakistan’s textile & apparel exports down 5.1% in July-November 2022
4. US economy sees robust jobs growth in December

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin