អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. កម្ពុជាបន្ទាបការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន នៅឆ្នាំនេះ ពី ៦.៦% មកនៅត្រឹម ៥.៦%
២. លោក វង្សី វិស្សុត៖ ទោះបីកម្ពុជា គ្មាន EBA គ្មាន GSP តែការនាំចេញទំនិញទៅក្រៅប្រទេស នៅតែមានការកើនឡើង
៣. កម្ពុជា​អនុញ្ញាត​ឲ្យការ​វិនិយោគ​ឯកជន​១០០​% លើ​​ផ្លូវ​រថភ្លើង​ល្បឿន​លឿន​ ​ភ្នំពេញ​-​ហូជីមិញ
៤. មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិយាយថា ចិនបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. Thailand, EU look to resume free trade talks by March
2. Philippines economy grows 7.6% despite inflation threat
3. South Korea to bring in 110,000 migrant workers this year, but some businesses want more
4. Global economy projected to grow 1.9% in 2023: UN report

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧-៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin