អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ចំណូល​ពន្ធដាររយៈពេល ៧ខែ ​ឆ្នាំ​២០២២ កើនឡើង​ជិត​ ២៩%
២. ​ផល​នេសាទ​ស្រស់​ និង​កែច្នៃ​ជិត ​២​ ពាន់​តោន​ ត្រូវបាន​នាំចេញ​ពី​កម្ពុជា​ក្នុង​រយៈពេល ​៧ខែ ​ឆ្នាំនេះ
៣. សម្តេចតេជោ សង្ឃឹមថា សង្គ្រាម រុស្ស៉ី-អ៊ុយក្រែន នឹងបញ្ចប់ឆាប់ៗ ខណៈការកើនឡើងតម្លៃប្រេងធ្វើឱ្យមានអតិផរណាខ្ពស់់
៤. Global economic crisis hurts rubber exports
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Textile firms call for favorable policies amid pessimistic prospects
2. Cabinet okays oil fund guarantee
3. Indonesian TPT exporters hope to reach $14-bn target in 2022: Minister
4. Singapore’s non-oil exports expand at slower pace of 7% in July

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin