អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ភាគីទាំង៣ចាប់ផ្តើមធ្វើបទបង្ហាញការកំណត់ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា កម្មករកាត់ដេរឆ្នាំ២០២៣
២. ​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​-​សិង្ហ​បុរី មានតម្លៃ​ជាង ​$២,៦​ ពាន់​លាន​
៣. ផ្សារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ខេ​ម​បូ​ឌា​ត្រេ​ដ ​កំពុង​ជួយ​លើកស្ទួយ​ការលក់​ផលិតផល​របស់ SME
៤. SNC មាន​ផែនការ​បង្កើត​វិទ្យាស្ថាន​ ដើម្បី​គាំទ្រ​បដិវត្តន៍​ឧស្សាហកម្ម​ទី​៤ នៅ​កម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Employment in Malaysia rises in 2Q 2022
2. Indonesia warns of export slowdown after July trade surplus beats forecast
3. Pandemic pushed millions more into poverty in the Philippines – government

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១-២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦-២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin