អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋមន្ត្រីការងារ៖ ស្រ្តី៦១% ជាម្ចាស់អាជីវកម្ម និងអ្នកធ្វើជំនួញក្នុងវិស័យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
២. កម្ពុជាលើកពីសក្តានុពលវិនិយោគ ទាក់ទាញវិនិយោគិនតួកគី
ខណៈតួកគីចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគលើវិស័យមួយចំនួននៅកម្ពុជា
៣.រុស្ស៊ី​សន្យា​នឹង​កៀរគរ​វិនិយោគិន​ខ្លួន ​ឱ្យមក​បណ្តាក់ទុន​នៅ​កម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Q4 jobless rate drops to 1.64% as virus curbs eased
2. China’s manufacturing, information technology sector, maintain stable growth in 2022: ministry
3. Oil prices leap 5%; Asia markets mixed as investors assess Russia-Ukraine crisis
4. Ukraine conflict: Russia doubles interest rate after rouble slumps

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួលចំលើថ្ងៃអាទិត្យ

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin