អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១.រដ្ឋាភិបាលចំណាយ​៣​០​​លាន​ដុល្លារ ​ក្នុង​មួយ​ខែ​លើ​កម្មវិធី​គាំ​ពារ​​​សង្គម
២.ពលករ​ចំណាកស្រុក​ខ្មែរ​ ​២​០​០​នាក់​ទៀត​ចេញដំណើរ​ទៅ​ប្រទេស​ថៃ​ដោយ​ស្រប​ច្បាប់​ដើម្បី​ធ្វើការ
៣.កម្ពុជា-ហុងគ្រី បើកជំនួបធុរកិច្ចលើកទី១ ជំរុញភាពជាដៃគូសម្រាប់ការស្តារសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពធន់ពីជំងឺកូវីដ-១៩
៤. CMA កម្ពុជា និង CBC ចុះអនុស្សារណៈភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្ត លើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ដោយការទទួលខុសត្រូវ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam apparel exports seen rising 7.4 per cent this year to US$43.5 billion
2. China’s CPI, PPI growth slows in January, leaving room for further monetary easing amid headwinds
3. No end to America’s rising prices: Another inflation measure rose in January
4. Living costs hit fresh 30-year high as households squeezed

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin