អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
News

មន្រ្ដី អ.ក.ជ.ប.អ. បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីពី ការរៀបចំមុខងារសាធារណៈរបស់រដ្ឋ

ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ លោក ស៊ន គឹមអុល អនុប្រធានផ្នែកគាំទ្រទូទៅ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា បានរៀបចំវគ្គវណ្តុះបណ្តាលលើប្រធានបទ ស្តីពី “ការរៀបចំមុខងារសាធារណៈរបស់រដ្ឋ” ដល់មន្ត្រីស្ម័គ្រចិត្ត។
គោលបំណងផ្តល់ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹង បច្ចេកទេស នៃការរៀបចំប្រព័ន្ធការងារបែបអាជីព (ក្របខណ្ឌ, កម្រិតបណ្តុះបណ្តាល, កាំប្រាក់ និងអត្ថប្រយោជន៍, ច្រកចូលបម្រើការងារក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ) និងនីតិវិធីនៃការឡើងថ្នាក់ និងឋានន្តរស័ក្តិរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងលក្ខខណ្ឌ នៃការចូលនិវត្ត និងរបៀប នៃការគណនាប្រាក់សោធននិវត្តន៍ និងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗក្រោយពេលចូលនិវត្តន៍ផងដែរ។

Related posts

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូក សរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមេសា និងទិសដៅអនុវត្តការងារបន្ត ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមអធិបតីភាព លោក ប្រុញ សុភាណា អគ្គលេខាធិការស្តីទី

Admin

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ដឹកនាំប្រជុំពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មការទី៨ នៃព្រឹទ្ធសភា ដើម្បីការពារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ច្បាប់ស្តីពីការងារ

Admin

សិក្ខាសាលាចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ស្ដីពី “ការត្រៀមខ្លួនចូលទីផ្សារការងារ” នៅអគារ KAMPUS នាថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

Admin