អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារ៖ ពលរដ្ឋខ្មែរជាង៥០០នាក់ នៅជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសារជឿលើលោកខឹម វាសនា
២. គម្រោងវិនិយោគជប៉ុន១៤៨ ត្រូវCDC អនុញ្ញាតក្នុងទុនជិត៣ប៊ីលានដុល្លារ គិតត្រឹមខែកក្កដា
៣. កម្ពុជា​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ច្រើន​ពី​ការអនុវត្ត​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី ទោះបី​ចំណូល​គយ​ធ្លាក់ចុះ
៤. កម្ពុជា​បង្កើត​ក្រុមការងារ​តម្រង់ទិស​អា​ជីវ​កម្ម​បរិ​យា​ប័ន្ន
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Economy to grow up to 3.5% this year
2. Trade surplus hits nearly $4 billion in 8 months
3. China slowdown means contrasting fortunes for Asia’s exporters

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧-៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin