អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
News

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី POWER BI សម្រាប់ការវិភាគទិន្នន័យ»

រាជធានីភ្នំពេញ៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា (អ.ក.ជ.ប.អ.) បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី POWER BI សម្រាប់ការវិភាគទិន្នន័យ» ដែលមាន លោក ផាន សុធា ជាគ្រូឧទ្ទេស ក្នុងការបង្រៀនដល់មន្រ្តី នៃ អ.ក.ជ.ប.អ. ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នេះ និងមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ២៤ នាក់។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានគោលបំណង ផ្ដល់ជូនមន្រ្តី អ.ក.ជ.ប.អ. ឱ្យបានយល់ដឹងពីសារប្រយោជន៍របស់កម្មវិធី POWER BI ការវិភាគទិន្នន័យ និងការបង្កើតក្រាហ្វិច ដើម្បីរៀបចំជា Dashbord ។

Related posts

អបអរសាទរ! ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០២៤នេះតទៅ បងប្អូនកម្មករ និយោជិតក្នុងផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលិតផលធ្វើដំណើរ និងកាបូប នឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ២០៤ដុល្លារ ក្នុង ១ខែ

Admin

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា បានរៀបចំ សិក្ខាសាលាស្តីពី “បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ច ទីផ្សារការងារ និងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅកម្ពុជា” និង “ការត្រៀមខ្លួនចូលទីផ្សារការងារ និងឱកាសការងារ” ដែលមាន

Admin

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ ជួបតំណាងធនាគារពិភពលោក ពិភាក្សាពីការអភិវឌ្ឍជំនាញ ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារសម្រាប់យុវជន

Admin