អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
News

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី POWER BI សម្រាប់ការវិភាគទិន្នន័យ»

រាជធានីភ្នំពេញ៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា (អ.ក.ជ.ប.អ.) បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី POWER BI សម្រាប់ការវិភាគទិន្នន័យ» ដែលមាន លោក ផាន សុធា ជាគ្រូឧទ្ទេស ក្នុងការបង្រៀនដល់មន្រ្តី នៃ អ.ក.ជ.ប.អ. ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នេះ និងមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ២៤ នាក់។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានគោលបំណង ផ្ដល់ជូនមន្រ្តី អ.ក.ជ.ប.អ. ឱ្យបានយល់ដឹងពីសារប្រយោជន៍របស់កម្មវិធី POWER BI ការវិភាគទិន្នន័យ និងការបង្កើតក្រាហ្វិច ដើម្បីរៀបចំជា Dashbord ។

Related posts

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងទេសចរណ៍ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ស្របតាមស្មារតីនៃកញ្ចប់វិធានការរាជរដ្ឋាភិបាល (លើកទី៦៨)

Admin

អ.ក.ជ.ប.អ. បានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុប និងវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២២ និងអនុម័តផែនការឆ្នាំ២០២៣

Admin

សិក្ខាសាលា ស្តីពី “ការបើកប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជា”

Admin