អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១-១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. ចិនបានឧបត្ថម្ភជំនួយឥតសំណង៣០០លានយ័ន ចំពោះគម្រោងផ្លូវដែកនៅកម្ពុជា
២. ការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅអឺរ៉ុបកើនឡើង៤២% ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០២៣
៣. កម្ពុជា​រំពឹងថា​ នឹង​ទទួលបាន​ការវិនិយោគ និង​ភ្ញៀវទេសចរ​ចិន​ច្រើន​នៅ​ឆ្នាំនេះ
៤. ការ​ផលិត​ស៊ីម៉ងត៍​ក្នុងស្រុក​ជួយ​ឱ្យ​កម្ពុជា​បំពេញ​បាន​ ​៩​០​% ​នៃ​តម្រូវ​ការ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. China tightens import quality control: business association
2. Northern Corridor Economic Region identifies six destinations to promote investment opportunities
3. Orderly recovery of outbound tourism boosts global confidence in Chinese economy
4. US’ textiles & apparel imports up 16.03% in 2022

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០-២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin