អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. ខែដំបូង កម្ពុជាសម្រេចបានទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយទីផ្សារអន្តរជាតិជាង ៣ពាន់លានដុល្លារ
២. ក្រុមហ៊ុនចិនធំៗចំនួន៣ នឹងបន្តវិនិយោគនៅកម្ពុជា
៣. អ្នក​វិនិយោគិន​ជប៉ុន​បន្ថែមទៀត បានបង្ហាញ​ពី​ចំណាប់​អា​ម្មណ៍ និង​ចក្ខុវិស័យ ក្នុងការ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា
៤. កម្ពុជា-បារាំង ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. HCM City hopeful of getting $4.5b FDI in 2023
2. Baht strength a risk to economy: Finance Minister
3. Laos looking forward to return of Chinese tourists
4. 9% GST, inflation aid and retrenchment support: Here’s what experts expect from Budget 2023

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin