អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ដៃគូពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា​គ្រោង​ជំរុញ​ការនាំចេញ​ស​ម្លៀ​ក​បំពាក់​​ទៅ​ទី​ផ្សារ​អន្តរជាតិ​
២. ​រដ្ឋាភិបាលចំណាយ​ ៦​០​០​លាន​ដុល្លារ ឧបត្ថម្ភ​​អ្នក​ក្រីក្រ​អំឡុង​ពេល​​រាតត្បាត​ជំងឺ​កូវិ​ត​១​៩​
៣. ឆ្នាំនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំកិច្ចសន្ទនាសកល លើកទី២ ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាអាស៊ាន ដោយមានការចូលរួម ពីសមាជិកអាស៊ាន ប្រទេសដៃគូ
៤. Cambodian exports to South Korea reach $64m in two months
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. More subsidies coming as oil crisis hits poor
2. As costs spike in Japan, even businesses tailored to deflation lift prices
3. US central bank raises interest rates for first time since 2018
4. Russia could lose 30% of its oil output within weeks, IEA warns

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin